Nya torpskyltar

På senaste årsmötet fick samhällsföreningen i uppdrag att undersöka möjligheten att inventera och tillverka nya skyltar. Detta arbete är nu påbörjat med en ny typ av märkning, på en tryckimpregnerad stolpe förankrad i marken med ett galvaniserat jordspett och en stolphatt i toppen, med namnet fräst lodrätt på stolpen. Detta är ett projekt som inte samhällsföreningens ekonomi klarar av. Vi söker därför intressenter och markägare som vill sponsra detta projekt eller hjälpa till med detta kulturarbete, alla åldrar är välkomna, anmäl intresse till någon i samhällsföreningens styrelse. http://bringetofta.se/styrelsen.html

Tillbaka