Femtinge byalag

I mitten av 1980-talet gjordes flera generationsskiften i Femtinge, och flera yngre familjer bosatte sig i byn. Många hade sitt arbete på annat håll och åkte från byn om dagarna. Det började talas om att det vore trevligt om det fanns möjligheter till arbetstillfällen hemma. Diskussioner om landsbygdsutveckling började ta fart, och snart var en grupp igång som funderade både på olika syssel­sättningar och hur det skulle kunna bli mer gemenskap i byn. I maj 1989 bildades Femtinge byalag. Syftet med byalaget är att verka för god sammanhållning, trivsel, att tillvarata byns gemensamma intressen samt bevara, utveckla och stödja en aktiv landsbygdskultur. Några gånger om året träffas medlemmarna i olika gemensamma aktiviteter som slåtter av järnåldersgravfältet, bystädning av vägar och fisketävling mm.

Femtinge är en by i den södra delen av Bringetoftabygden och som före kommunreformen 1971 tillhörde Bringetofta socken. Byn består idag av 27 bofasta personer och några sommarboenden.

 

Slåtter på Femtinge gravfält augusti 2015

Slåtter på gravfältet i Femtinge 2015    Slåtter på Femtinge gravfält 2015

Glada Femtingebarn

Femtingebarn

 

Styrelsen

Ordförande:
Anna-Karin Rostedt

Sekreterare:
Barbro Bloom

Kassör:
Roger Thorstensson

Ledamöter:
Ulrik Elmersson

Sten-Olof Bergström