Föreningen

Bringetofta samhällsförening grundades 1981. Samhällsföreningen ska tillvarata och framföra sockeninvånarnas gemensamma intressen gentemot myndigheter samt tillvarata och bevara kulturella intressen och tillgångar i socknen. Föreningen ska vara politiskt oberoende och ska inte arbeta partipolitiskt.

Samhällsföreningen ansvarar för skötseln av Forsabadet och skolmuseet samt drift och skötsel av föreningslokalerna i Tunasalen. Föreningen håller i valborgs- och midsommarfirandet, anordnar aftonvandring, Bringetofta marknad, hembygdskväll samt julkalas. Föreningen stöttar evenemang på orten och samarbetar med ortens övriga föreningar och företag.

Ett informationsblad om vad som händer i bygden delas ut 3 gånger om året. Här finns föreningsinformatin om aktuella aktiviteter, men du kan även läsa om sådant som hände förrr i tiden.

Stadgar

För att kunna läsa pdf-formatet behöver du programmet Acrobat Reader. Hämta Acrobat Reader

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för Bringetofta samhällsförening är 50 kr per hushåll. Du kan betala medlemsavgiften via bankgiro 829-5974. Glöm inte skriva namnen på medlemmarna.

Om du bor utanför Bringetoftabygden och önskar få Bringetoftabladet hemskickat betalar du 100 kr för medlemsavgift och Bringetoftablad.