Kommittéer

Valborgsmässofirande i Bringetofta
Ros-Marie Floengård, Ann-Margret Floengård, Pär Ericksson

Skötsel av Forsabadet
Anna-Marie Bringewall, Ulrik Elmersson

Aftonvandring i Bringetoftabygden
Anders Sjödahl, Pär Ericksson

Midsommarfirande i Bringetofta
Ylva Karlsson, Josefin Karlsson, Pär Ericksson, Göran Floengård, Annika Albrechtsson, Ann-Marie Erlandsson,
Claes Floengård, Julia Floengård s.k.

Kyrkogårdsvandring
Anders Sjödahl, Pär Ericksson

Bringetofta marknad
Samhällsföreningens styrelse

Hembygdskväll i Bringetofta
Anders Sjödahl, Kjell Antonsson, Annika Albrechtsson

Jularrangemang
Ylva Karlsson, Marie-Louise Josefsson, Pär Ericksson,
Therese Rostedt, Ingvor Arvidsson

Sportlovsaktivitet
Bringetofta idrottsförening

Cafékväll
Marie-Louise Josefsson, Ylva Karlsson, Annika Albrechtsson,
Therese Rostedt, Ingvor Arvidsson

Medlemsregister
Ylva Karlsson

Fotoalmanackan
Anders Sjödahl, Marie-Louise Josefsson, Kjell Antonsson,
Ann-Margret Floengård

Bringetoftabladet
Marie-Louise Josefsson, Anders Sjödahl, Ann-Margret Floengård,
Pär Ericksson

Webbsidan/Facebook
Åsa Elmersson är ansvarig för webbsidan.
Ann-Margret Floengård är ansvarig för Facebook-sidan
Övriga som publicerar är Marie-Louise Josefsson och Pär Ericksson