Torp och backstugor

Denna sida är under uppbyggnad. 

När den är färdig kommer det att finnas information om varje boplats. 

Avgränsningen i dagsläget är torplämningar där inga byggnadsrester finns kvar.