Bringetofta LRF

För att kunna läsa pdf-formatet behöver du programmet Acrobat Reader. Hämta Acrobat Reader

 

Årsmötesprotokoll 2016

 

Årsmötesprotokoll 2017

Styrelsen

Ordförande:
Göran Floengård

Sekreterare:
Ylva Karlsson

Ledamot:
Lars-Ivan Fransson
Sten-Olof Bergström
Jan-Ove Fransson
Lennart Karlsson
Anders Fransson