Sevärdheter

Bringetofta socken erbjuder ett brett utbud av natur och kultur-upplevelser. Sevärdheter, utsiktspunkter, enebackar och artrika ängs- och hagmarker. Här finns också goda möjligheter till cykling, vandring, fiske och bad.

För den natur- och kulturintresserade finns mycket sevärt i Bringetofta i form av historiska minnesmärken, byggnader, seder och bruk samt naturformationer och våtmarker. Bringetofta kyrka anses vara byggd i mitten på 1100-talet.

I Hjälmseryd finnner du Sveriges största lind och norr om Havsjö utefter landsvägen finns välbevarade vackra stenmurar. Mattarps bokskog är Sveriges högst belägna spontana bokskog, cirka 2 ha stor.

Vandra och cykla

Vill du vandra i skog och mark kan du följa Höglandsleden genom Bringetofta. Svenska turistföreningen har en längre beskrivning av hela leden här: https://www.svenskaturistforeningen.se/guider-tips/leder/hoglandsleden/

Det finns inte längre några cykelleder genom Bringetoftabygden men däremot gott om mindre vägar i naturskönt landskap. 

Höglandsleden

Badplatser

Välbesökta badplatser i bygden finner du i Forsa och Sjöaveka. Här samlas bygdens invånare för bad och gemenskap varma sommardagar.