Styrelsen i Bringetofta samhällsförening

Ordförande
Vakant

Sekreterare
Ylva Karlsson tfn 0382-143 40
ylva.karlsson@bringetofta.se

Kassör
Pär Erickson tfn 0380-37 30 07
par.erickson@bringetofta.se

Ledamot
Ann-Margret Floengård tfn 073-533 54 74
floengard@bringetofta.se

Ledamot
Anders Sjödahl tfn 0382-530 80
anders.sjodahl@bringetofta.se

Ledamot
Ulrik Elmersson tfn 070-602 32 07
ulrik.elmersson@gmail.com

Ledamot
Matilda Karlsson tfn 073-518 24 82
matilda.karlsson@bringetofta.se

Ledamot
Gunvi Johansson tfn 070-717 94 13
gunvi.johansson@bringetofta.se

Suppleant
Kjell Antonsson tfn 070-3949850
kjell.antonsson@bringetofta.se

Suppleant
Gunnel Hellgren tfn 0382-530 92
gunnel.hellgren@bringetofta.se

Suppleant
Leif Göransson tfn 070-929 52 86
leif.goransson@bringetofta.se

Suppleant
Annmari Hylander tfn 070-245 68 10
annmari.hylander@bringetofta.se

Har du några frågor? Kontakta någon av oss i samhällsföreningens styrelse så hjälper vi dig gärna.