Styrelsen i Bringetofta samhällsförening

Ordförande
Vakant

Vice ordförande
Anna-Marie Bringewall tfn 0382-531 19
anna-marie.bringewall@bringetofta.se

Sekreterare
Ylva Karlsson tfn 0382-143 40
ylva.karlsson@bringetofta.se

Kassör
Pär Ericksson tfn 0380-37 30 07
par.erickson@bringetofta.se

Ledamot
Ann-Margret Floengård tfn 0382-530 75
floengard@bringetofta.se

Ledamot
Anders Sjödahl tfn 0382-530 80
anders.sjodahl@bringetofta.se

Ledamot
Marie-Louise Josefsson tfn 0382-530 52
marie-louise.josefsson@bringetofta.se

Ledamot
Linda Sandahl tfn 0380-37 40 29
linda.sandahl@bringetofta.se

Ledamot
Julia Floengård tfn 0382-531 75
juliafloengard@hotmail.com

Ledamot
Ulrik Elmersson tfn 0382-530 64
ulrik.elmersson@bringetofta.se

Ledamot
Annika Albrechtsson tfn 0382-530 65
annika.albrechtsson@bringetofta.se

Suppleant
Kjell Antonsson tfn 0382-530 68
kjell.antonsson@bringetofta.se

Suppleant
Gunnel Hellgren tfn 0382-530 92
gunnel.hellgren@bringetofta.se

Har du några frågor? Kontakta någon av oss i samhällsföreningens styrelse så hjälper vi dig gärna.