Styrelsen

Ordförande:
Vakant

V. ordförande:
Gösta Karlsson
tfn 0382-120 98

Sekreterare:
Bo Ehlin
tfn 0382-613 80

Kassör:
Göran Broddegård
tfn 0380-37 40 16